Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike slovenije v skladu s 118. in 120. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1 in 102/07-ZDRad)(v nadaljevanju ZEKom -UPB1), v skladu s 3. odstavkom 5. člena Splošnega akta o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domen številk (Uradni list RS, št 89/2008, iz dne 19.9.2008) sprejetega na podlagi 73. a člena Zakona o elektronskih komunikacijah, v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1 in 126/07) ter v skladu z izidom Javnega poziva za ugotovitev pripravljenosti zainteresiranih izvajalcev upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene za potrebe uporabnikov, objavljenem dne 28.11.2008 v Uradnem listu RS, št 112/08 in na spletni strani agencije, sprejema naslednji
 
Sklep
o sklenitvi pogodbe o izvajanju upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene številk
 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije z družbo Teletech d.o.o., po pravnomočnosti tega sklepa sklene pogodbo o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene za uporabnike.
Stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, kliknite OK in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne rešitve, v nasprotnem primeru kliknite Zavrni.