Eden izmed pogojev za prenos telefonske številke je tudi ta, da je številka aktivna.

V 14. členu Splošnega akta o prenosljivosti številk so navedeni dopustni razlogi za zavrnitev zahteve za prenos številke s strani operaterja dajalca številke. Nabor razlogov je nasledek predlogov agencije, operaterjev in druge zainteresirane javnosti, ki je vse od leta 2005 sodelovala v postopkih sprejemanja in spreminjanja tega akta. Prvotno besedilo se v tem delu (razlogi za zavrnitev), kljub številnim spremembam v aktu, skorajda ni  
spreminjalo.  

Določeni izrazi v splošnem aktu, ki se ukvarja s problematiko prenosljivosti številk, ne nastopajo tudi v Zakonu o elektronskih komunikacijah, zato jih je potrebno smiselno interpretirati.
Tako je zapis v sedmi alineji omenjenega člena:

»Zahtevo za prenos številke operater dajalec številke zavrne, če:
 -  je naročniška številka, za katero se zahteva prenos, začasno ali trajno izključena iz omrežja operaterja dajalca številke«  

potrebno smiselno razlagati v povezavi z ustreznimi določili veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, - ZIN-B in 54/14 – odl. US), kjer je z drugimi izrazi določeno kdaj in v kakšnih primerih je dopustno:
- omejiti ali prekiniti delovanje telefonskih priključkov,

> (122.(/1,3,4) člen (omejitev ali odklopitev iz razlogov na strani naročnika))

Kot podlago/ razlog za začasno ali trajno izključitev številke iz omrežja se upoštevajo tudi Splošni pogoji operaterjev, v katerih je lahko urejena izključitev številke iz omrežja (npr. če naročnik ne plača račun, operater običajno v splošne pogoje napiše, da ga bo po opominu izključil ipd.)

Stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, kliknite OK in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne rešitve, v nasprotnem primeru kliknite Zavrni.